Yükleniyor Lütfen Bekleyin...
info@isingoz.com Tel: 0(364) 213 7639 - 0(364) 224 4291

Üveit

Üvea sözcüğü yunancada üzüm anlamına gelen uva dan gelmekte ve esas olarak gözün kanlanmasını sağlayan iris , siliyer cisim ve koroid dokularını tanımlamakta ve bu dokuların iltahabınada üveit denilmektedir. Hastalıkların tedavisinin iyi yapılabilmesi için hastalığın sınıflandırılmasınında önemi büyüktür.Halen üveit olgularının nedeni bilinmeyenlerinin oranı %38.- %56 arasında değişmektedir .

Üveitin sınıflandırılması ( nedene göre )
1- idiopatik ( göze özgül )
2-enfeksiyoz kökenli ( mikrobik veya viral )
3-non enfeksiyoz kökenli ( sistemik hastalıkla ilişkili)
Üveit anotomik yerleşime göre sınıflandırılması
1-ön
2-orta
3-arka
4-pan üveit
Üveitin klinik gidişine göre sınıflandırılması
1-hiperakut
2-akut
3-kronik
4-tekrarlayan

Bu sınıflndıralmalar gibi bir çok sınıflandırılmalarda mevcuttur.
Genelde görülme insidansı 100,000 11,40 tır olguların % 25 inde tekrarlayan ataklar izlenmiş ve kasım şubat ayları arasında daha sık görüldüğü bildirilmiştir.Orta arka panüveitli olgular arasında en sık neden toksoplasmozis sarkoidos ve behçet hastalığı tespit edilmiştir.

Scroll to Top