Yükleniyor Lütfen Bekleyin...
info@isingoz.com Tel: 0(364) 213 7639 - 0(364) 224 4291

Refraksiyon Kusurları

Gözlerimizin net görebilmesi için cisimlerden gelen ışınların gözün kırıcı ortamları olan kornea ve lenste kırıldıktan sonra retina adı verilen gözün arka tarafındaki ağ tabakada odaklaşması gerekir. Eğer göz kendisine değişik uzaklıklardan gelen ışınları retinada odaklayabiliyorsa, gözün kırma fonksiyonu normal olur ve bu durumda başka herhangi bir göz hastalığı yoksa kişi net görür. Kırma kusuru olan gözlerde ışınlar retinada odaklaşamaz ve bulanık ya da çarpık bir görüntü oluşur. Bunun iki ana sebebi vardır;

1. Gözün ön-arka uzunluğunun normalden uzun veya kısa olması
2. Kornea veya lensin kırıcılığının normalden fazla veya az olmasıdır.

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi temel kırma kusurlarına verilen isimlerdir.

Miyopi, yakındaki cisimlerin net, uzaktakilerin bulanık görüldüğü bir kırma kusurudur. Ya gözün ön-arka uzunluğu ya da kornea veya lensin kırıcılığı normalden fazla olduğu için gelen ışınlar retinanın üzerinde değil, önünde odaklaşırlar. Genellikle 8–12 yaşında ortaya çıkar.

Ergenlik döneminde vücudun hızlı gelişmesi gözleri de etkileyebilir. Gözün ön-arka uzunluğunun artması ile bazı kişilerde miyopinin hızlı bir şekilde artığı görülür. Bu artış genellikle 18–20 yaş civarında durur. Gözdeki ilerlemenin durmasını takiben kırma kusuru REFRAKTİF CERRAHİ yöntemi ile düzeltilebilir.

ipermetropi, ya gözün ön-arka uzunluğu ya da kornea veya lensin kırıcılığı normalden az olduğu için gelen ışınların retinanın üzerinde değil, arkasında odaklaştığı bir kırma kusurudur. Görüntüyü retina üzerine düşürmek için gözün uyum yapması gerekmektedir. Bu uyum sayesinde genç hipermetroplar uzağı da yakını da net görebilirler. Fakat uyum için farkında olmadan göz kaslarını zorladıklarından baş ağrısı, gözlerde yorgunluk ve okumaya karşı ilgisizlik gibi şikâyetleri olabilir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde olan bu gizli hipermetropiyi açığa çıkarmak için gözde geçici bulanıklık yapan damlalı (siklopleji) muayene yapmak gerekir. Bebekler ve küçük çocuklar genellikle hafif hipermetropturlar. Yaşla birlikte göz ön-arka uzunluğu arttıkça bazı kişilerde hipermetropi azalabilir.

Miyopinin aksine hipermetropi genellikle doğuştan olup yaşla birlikte ilerlemez. Bir miktar gerileme olabilir. Bazı hastalarda yaşla birlikte hipermetrop camları artar. Bu artışın nedeni hastanın uyum yaparak tolere ettiği numaraların aşikar hale gelmesidir. Gerçek bir hipermetropi artışı değildir. Hipermetropi 18 yaşından sonra EXCİMER LASER yöntemi ile düzeltilebilir.

Astigmatizma genellikle korneanın doğal yuvarlak yapısının yumurta gibi oval bir şekle dönüşmesinden kaynaklanan bir kırma kusurudur. Göze gelen ışınlar her açıda eşit kırılmazlar. Bu nedenle cisimler çarpık ve/veya bulanık görünür. Astigmatizma tek başına veya miyop ya da hipermetropla birlikte olabilir.

Düşük derecede astigmatizma çok sık görülür ve genellikle düzeltilmesi gerekmez. Gözdeki ilerlemenin durmasını takiben kırma kusuru REFRAKTİF CERRAHİ yöntemi ile düzeltilebilir.

Emetrop(Refraksiyon kusuru olmayan) bir göz uzağı net görecek şekilde yaratılmıştır. Yakını görebilmek için gözümüz yaklaşık +3D kırma gücünü arttırarak net görüntü elde eder. Presbiyopi yaşla birlikte ortaya çıkan yakını görme güçlüğüdür. Gençken göz merceği elastiktir ve kolayca uyum yaparak yakındaki cisimlerin net görülmesini sağlar. Yaşla birlikte bu elastikiyet azalır ve yakını görme zorlaşır. Dolayısıyla hipermetropiye benzer bir şekilde yakındaki cisimlerden gelen ışınlar retinanın arkasında odaklaşırlar. Bu durumda yakını görebilmek için 40 yaş üzerindeki kişiler bir yakın gözlüğüne ihtiyaç duyarlar. Presbiyopi herkeste oluşur. Sadece başlangıç yaşı kişilerin kırma kusurlarına göre değişir. Ancak normalde miyopisi olanlar gözlüğünü çıkararak yakını görebilirler. Bazı insanlar ileri yaşlarda yakını tekrar görmeye başlayabilirler. Bu hastalarda nükleer katarakt gelişmesine bağlı lensin kırma gücünün artması ve dolayısı ile miyopinin gelişmesine bağlıdır. Bu insanlar uzağı iyi göremezler.

Presbiyopinin tedavisi ile ilgili çeşitli yöntemler denenmekte ancak henüz (2012) kabul görmüş bir tedavi yöntemi yoktur. Presbiyopide problem lense bağlıdır. Bu nedenle tedavisinin de lens üzerinden yapılması sağlıklı olacaktır. Günümüzde katarakt ameliyatı ile birlikte MULTİFOKAL IOL’ ler takılarak hem yakını hem de uzağı net görebilmek mümkündür. IŞIN GÖZ'de isteyen ve gözü uygun hastalara bu IOL’ler takılmaktadır.

Scroll to Top