Yükleniyor Lütfen Bekleyin...
info@isingoz.com Tel: 0(364) 213 7639 - 0(364) 224 4291

Refraktif Cerrahi

Çeşitli nedenlerle net görebilmek amacı ile kontakt lens veya gözlük kullanan hastaları gözlüksüz net görmelerini sağlamak amacı ile uygulanan tedavi şekline refraktif cerrahi denir. En sık miyop, hipermetrop ve astigmatizmanın düzeltilmesi amacı ile uygulanır. Bu amaçla kullanılan birçok farklı yöntem vardır. En sık kullanılan yöntem EXCİMER LASER (İLASİK, İNTRALASİK, LASİK, EPİLASİK, PRK, LASEK) tedavisidir. Ayrıca FAKİK İOL implantasyonu, CLEAR REFRAKTİF LENS EKSTRAKSİYONU (SAYDAM LENS DEĞİŞİMİ) ve ASTİKMATİK KERATOTOMİ bu amaçla kullanılan diğer yöntemlerdir.

Yüksek refraksiyon kusuru (miyopi, hipermetropi) nedeni ile veya kornea inceliği nedeni ile EXCİMER LASER olamayan hastalarda tercih edilen bir yöntem olup gözün ön segmetine (irise fikse = İris claw) veya arka segmentine lens önüne yapay mercek (İOL) yerleştirilmesidir. Ayrıca ön segmentte açı destekli fakik İOL’ler mevcut olup güvenilirliği tartışmalı ve uzun yıllar sonraki komplikasyonları ön görülemediği için kliniğimizde bu lensler tercih edilmemektedir.Bu nedenle yıllardır kullanılan ve güvenilirliği tüm dünyada kabul görmüş İris Claw İOL’ler IŞIN GÖZ’de kullanılmaktadır.

Bu tedavi yöntemi ile çok yüksek derecelerdeki miyopi ( -25.00 D) düzeltilebilmektedir. Daha yüksek refraksiyon kusurlarının ve astigmatizmanın düzeltilmesinde FAKİK İOL İMPLANTASYONU ile birlikte EXCİMER LASER ve/veya ASTİGMATİK KERATOTOMİ birlikte uygulanabilmektedir. Bu tedavilerin tamamı IŞIN GÖZ’de başarı ile ve GÜVENLE uygulanmaktadır.

EXCİMER LASER olmasına engel olacak kadar korneası ince olanlar.

EXCİMER LASER olmasına engel olacak kadar numarası büyük olanlar.

Kornea yapısının laser olmasına engel olan miyop, hipermetrop ve astigmatizması olan hastalarda uygulanabilir ve kalıcı bir tedavidir.

Fakik

Detaylı göz muayenesi sonrası gözü uygun olan hastalara topikal (damla) anestezi ve/veya subkonjonktival anestezi ile uygulanır. Hasta herhangi bir ağrı duymaz. Hasta uyutulmadığı için hekimle konuşabilir.

Öncelikle Fakik İOL takılacak göz ameliyat için hazırlanır ve dezenfeksiyon için gerekli dezenfektanlar kullanılarak göz hazır hale getirilir.

Korneadan 3,2 mm genişliğinde özel bir tünel ve iki adet yan giriş açılmasını takiben İOL göz içine özel bir aparat yardımı ile katlanarak konur ve uygun bölgelerden irise fikse edilir.

Ameliyat esnasında gözün doğal merceği korunur, yapay mercek ona dokunmayacak şekilde iris (renkli tabaka) önünde durur.

Özel ve küçük bir kesi yapıldığından korneaya genellikle dikiş atılmaz ve bu nedenle dikişe bağlı astigmatizma gelişmez.

Bir gün sonra yapılan kontrolde hasta genellikle gözlükle görmesine yakın bir görmeye kavuşur.

Ameliyat ortalama 15–20 dk sürer ve gözler tek tek ve farklı zamanlarda ameliyat edilir.

Ameliyattan 5 gün sonra gözlere su ile yıkanabilir ve 20–30 gün sonra ise denize girebilir. Hastaların 24 saat öne eğilmesi kısıtlanmalı ancak daha sonra hareket kısıtlamaya genellikle gerek yoktur.

Fakik İOL uygulaması yapılmadan önce hastanın çok iyi bir ön değerlendirilmesi yapılması ve gözün uygunluğu tespit edilmelidir. Gerekli tetkik ve muayenesi yapılarak uygun olduğuna karar verilen hastalar için son derece güvenli bir yöntemdir.

Glokom, üveit gibi kronik hastalıkları olan hastalarda kullanılamaz. Bu nedenle hastaların detaylı muayenesi yapılarak konusunda uzman hekimler tarafından cerrahi gerçekleştirilmelidir. Ameliyat öncesi ön kamara derinliği mutlaka ölçülmelidir. Ayrıca spekülermikroskopi ile endotel hücre sayımı yapılmalıdır.

Scroll to Top